Krzysztof Jakubowski

Krzysztof Jakubowski

Krzysztof Jakubowski

Krzysztof Jakubowski – rok urodzenia 1971 r. w Białymstoku.

Pasjonat i popularyzator przyrody, wielokulturowości i osobliwości ziemi podlaskiej, a w szczególności fotografii turystycznej i krajoznawczej wielu unikatowych regionów Polski.

Spojrzenia ze szlaku turystycznego, zatrzymane w kadrze, na miejsca i rzeczy, na które patrzą też inni, zaskakują współtowarzyszy wspólnych wędrówek trafnością ujęcia, kompozycji i przekazem emocji. Współautor czterech albumów o Podlasiu i kilku wystaw autorskich.

Nietuzinkowa osobowość, artystyczna dusza, z dobrą energią i pozytywnym nastawieniem do świata ludzi, roślin i zwierząt.

Dobry mąż i ojciec, podziwiany przez najbliższych (bo oni wiedzą najlepiej ile wysiłku i samozaparcia jest potrzebne, aby rezultat był imponujący) za determinację i dążenie do celu w osiągnięciu efektu niezwykłej fotografii.
(autor: Anna Jakubowska – żona K.J.)

fot. Wojtek Grzędziński