Natalia Mileszyk

Natalia Mileszyk

Natalia Mileszyk

Prawniczka zajmująca się nowymi technologiami i prawami cyfrowymi, która od 10 lat nie może się zdecydować czy bardziej kocha wyjazdy czy powroty do Warszawy. Zawodowo związana z Fundacją Centrum Cyfrowe, gdzie analizuje i komentuje społeczny wymiar techologii oraz potrzebę human centred cyfrowych polityk publicznych. Aktywna działaczka na rzecz reformy prawa autorskiego w Europie w Stowarzyszeniu Communia oraz Creative Commons Polska. Dużą satysfakcję daje jej szkolenie z prawa nie-prawników (głównie instytucje kultury), doradza też w różnego typu projektach z zakresu prawa własności intelektualnej. W chwilach wolnych oczywiście fotografuje.