Dominika Dzieniszewska

Dominika Dzieniszewska

Dominika Dzieniszewska

    Animatorka kultury, edukatorka w zakresie sztuki plastycznych. W Służewskim Domu Kultury prowadzi pracownie sitodruku. Współpracuje także z Muzeum Etnograficznym oraz Fotoplastikonem Warszawskim przy projektach edukacyjnych dla dzieci. Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej oraz Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

    WARSZTATY

    Łukasz Gietka / Dominika Dzieniszewska (JK)
    CAMP66 // Fotografia alternatywna i techniki graficzne

    W trakcie warsztatów spróbujemy wyjść poza samą fotografię. Trochę wrócimy do dawnych technik, dodamy techniki graficzne. Będziemy eksperymentować i kombinować. A przede wszystkim otworzymy nasze głowy na działanie i wyjście poza szufladę fotograficzną!